Fire Risk

Y
angın Risk Yönetimi – Türkiye

Yangın güvenliği iki prensip üzerine kuruludur: zorunluluklar (yönetmelikler, tebliğler, ve yönergeler) ve isteğe bağlı standartların uygulanması.

Yangın güvenliği için gerekli tüm stardantlar, TSE tarafından yayınlaştırılmıştır.  Ayrıca yasal zorunluluklar yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca müştereken yürütülmektedir.

Türkiye’de Yangın Güvenliği hakkındaki yönetmeliklerin odak noktası iş güvenliği ve sağlığı, kaçış yolları ve binanın korunmasına ilişkin konulardır.  Yangında can güvenliğini sağlayacı kriterlerin bir çoğu yönetmeliklerde bulunmamaktadır.

Yangın sırasında en önemli faktör, kişilerin güvenli bir şekilde kaçış yollarından yangından uzaklaşması veya güvenli bir noktaya ulaşmasını sağlamaktır.

Bu güvenli ortamı sağlamak için Santia Yangın Uzmanları aşağıdaki konuları değerlendirir:

 • Kaçış yolları ve acil aydınlatma sistemleri
 • Kaçış yollarının güvenliliğini korunması
 • Yangın alarm sistemleri
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Uygulamadaki Yangın Güvenliği Yönetim sistemi

Santia uzmanları, Türk standartlarının yanısıra Avrupa’da gösterge olarak kullanılan BS 9999 ve NFPA 101 standartlarını da kullanarak, yasal zorunlulukları yerine getiren, binaların yangından korunması ve binaların içindeki farklı doluluk oranlarına göre içindekilerin güvenli bir şekilde kaçış yollarından yangından kaçmaları için kullanılırlar.

Saha uygulamalarıyla Santia Yangın Güvenliği uzmanları aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Yangın Güvenliği Fark Analizi (Gap Analysis)
 • İtfaiye Yangın Raporu Öncesi Denetim
 • Yangın Güvenliği Politika oluşturma
 • Yangın Güvenliği Stratejisi oluşturma
 • Kaçış Yolları Stratejisi oluşturma
 • Yangın Risk Değerlendirme
 • Yangın Acil Durum Planlama
 • Yangın Güvenliği Eğitimleri

Yukarıda söz edilen hizmetler kadromuzda bulunan uluslararası yangın güvenliği risk yönetimi konusunda sertifikalı uzmanlar tarafından verilir.

Bize Ulaşın

Vaka Çalışması